De regels omtrent vaarverboden zijn in het Huishoudelijk Reglement terug te vinden, maar zijn ook hieronder te vinden:

Artikel 66. Vaarverbod

1. Een vaarverbod is van toepassing:
a. Tussen zonsondergang en zonsopgang;
b. Bij windkracht en/of windstoten 8 bft (of hoger),
c. Bij een stormwaarschuwing windkracht 7 bft (of hoger);
d. Bij onweer;
e. Bij mist met minder dan 500 meter zicht;
f. Bij vorst;
g. Bij ijsgang;
h. Ten tijde van de algemene ledenvergadering;
i. Wanneer door het bestuur van toepassing geacht.

2. Vaarverboden worden kenbaar gemaakt op de daarvoor bestemde media.

3. Wanneer het vaarverbod geldt voor onervaren ploegen geldt dit doorgaans
voor eerstejaars competitieploegen.

4. Het bestuur behoudt het recht tot het maken van uitzonderingen.